Ce fac

Consultanţa este un demers prin care clientul este ajutat să obţină informaţii şi sfaturi care să-l conducă spre soluţii reale la problemele sale concrete. Pe scurt, înseamnă capacitatea de a ajuta clienţii să-şi rezolve problemele dificile cu care se confruntă. Concret, activităţile mele înseamnă:

Consultanţă în implementarea unui sistem de management

 • Identificarea proceselor şi stabilirea cerinţelor
 • Identificarea ţintelor şi obiectivelor
 • Elaborarea procedurilor pe baza proceselor existente şi a practicilor curente
 • Elaborarea documentelor
 • Diseminarea documentaţiei
 • Instruirea personalului
 • Auditarea internă
 • Asistenţă la auditul de certificare din partea unui organism de certificare autorizat
 • Asistenţă la auditurile de urmărire periodice ale organismului de certificare autorizat

Optimizare procese

 • Identificarea proceselor
 • Identificarea ţintelor şi obiectivelor
 • Monitorizarea proceselor
 • Redesenarea proceselor ineficiente
 • Elaborarea/Modificarea procedurilor pe baza proceselor existente şi a practicilor curente

Procedurarea activităţilor

 • Identificarea proceselor şi stabilirea cerinţelor
 • Identificarea ţintelor şi obiectivelor pentru fiecare proces
 • Elaborarea procedurilor pe baza proceselor existente şi a practicilor curente

Audit intern

 • Auditarea periodică a SM

Audit de terţă parte

 • Auditarea furnizorilor/partenerilor

Îmbunătăţire continuă

 • Evaluarea periodică a SM şi a rezultatelor
 • Îmbunătăţirea practicilor şi procedurilor
 • Instruirea personalului

Consultanţă implementare software

Dezvoltarea de soluţii integrate pentru managementul afacerilor sau consultanţă în dezvoltarea şi testarea programelor necesare. Aceste servicii includ:

 • Baze de date: Majoritatea aplicaţiilor necesare sunt sisteme de baze de date şi baze de cunoştinţe cu implicaţii în diverse domenii economice.
 • Consultanţă în dezvoltarea şi testarea programelor: consultanţă în dezvoltarea şi testarea aplicaţiilor de afaceri necesare pentru funcţionarea optimă a afacerii.

Consultanţă securitatea informaţiilor

În ceea ce priveşte securitatea informaţiilor, determinarea unei strategii eficiente de securizare a infrastructurii necesită, înainte de toate, o bună cunoaştere a sistemelor hardware şi software, a modului lor de funcţionare şi a stării acestora. Înţelegerea caracteristicilor propriei infrastructuri informatice faciliteaza procesul de evaluare al gradului de risc la care sunt expuse sistemele dumneavoastră. Astfel veţi avea o idee clară despre de modul în care investiţia în securitate vă influenţează evoluţia afacerii.

Audit IT

 • Auditarea sistemului informatic în baza normelor/standardelor agreate (ITIL, COBIT, ISO 15408, ISO 27001).