Etichetă: implementare ISO

  • De ce un sistem de management certificat?

    Răspunsul la această întrebare, cel puţin în România, este simplu: „pentru că mi se cere la licitaţie”. De multe ori, firmele citesc această cerinţă într-un caiet de sarcini şi caută apoi să-şi rezolve problema cât mai rapid şi ieftin, fără a înţelege integral ce li se întâmplă şi pentru ce plătesc, de fapt. Este încă…

  • Definirea proceselor şi a responsabilităţilor

    Una dintre constatările cele mai frecevente în activitatea de consultant este că foarte multe companii sunt incapabile să definească, fie şi la un mod rudimentar, procesele interne şi responsabilităţile angajaţilor. Când le pun în faţă un tabel simplu – o fişă de proces – care se completează de la sine răspunzând la întrebările de acolo,…

  • OMF 946

    Conform acestui ordin, controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. Scopul controlului intern este asigurarea administrării resurselor unei entităţi în mod eficient şi eficace. Controlul intern include structurile organizatorice, metode şi proceduri de lucru şi…